Cursos de Formació en Anàlisi Sensorial

Cursos dirigits a professionals i empreses


Dissenyem cursos de formació a mida amb la finalitat de satisfer millor les teves necessitats.

Aquests cursos van dirigits principalment a aquells professionals que estan implicats en l'Anàlisi Sensorial, com els responsables i tècnics dels departaments de Qualitat, Màrketing i I+D.

Cursos 100% adaptables als horaris i necessitats de l'empresa.

Només ets expert en una matèria quan la saps explicar

Tots els cursos han sigut realitzats i desenvolupats per Global Sensory

Curs online en Anàlisi Sensorial

Curs intensiu presencial en Anàlisi Sensorial


Curs intensiu de 4h o 8h combinant part teòrica amb la realització de numerosos tallers pràctics.

Curso específico en Análisis Sensorial

Curs específic per a una categoria de productes


Curs en Anàlisi Sensorial 100% adaptable a les seves necessitats i per a una categoria de productes específica

Curs superior en Anàlisi Sensorial

Curs avançat superior en Anàlisi Sensorial


Curs de nivell superior per a aquells professionals que tenen els coneixements bàsics en Anàlisi Sensorial

Responsables Panel de Cata

Curs per a responsables d'un Panell d'Experts


Adquirir les competències i aptituds necessàries per a sel·leccionar, formar, mantenir i dirigir un Panell Sensorial d'Experts

Imatges dels nostres cursos